Kvizopija – pub kviz općeg znanja

Sa Kvizopijom je sve počelo.

U pitanju je kviz općeg znanja koji uz neznatne promjene funkcionira već nekoliko sezona. U kvizu može sudjelovati do 12 ekipa, ovisno o prostoru u kojem se događaj održava. Ekipe su podijeljene u dvije skupine, a nakon mečeva u njima, slijede veliko i malo finale u kojem opet sudjeluju sve ekipe, ovisno o plasmanu.

 

Trenutno se igra svake druge srijede u Voodoo baru u Sisku.
Vrijeme trajanja kviza: između 2.30 i 3.00 h

 

FORMAT

Kvizopija je kviz općeg znanja koji se sastoji od dva dijela. Prvi dio je kvalifikacijski i u njemu sudjeluju sve ekipe te se kroz njega bore za sudjelovanje u finalima.

Drugi dio su već spomenuta finala, u kojima opet participiraju sve ekipe, samo što bolji iz kvalifikacijskih krugova igraju Veliko, dok slabiji igraju u Malom finalu.

Ekipe odgovore pišu na table i nude ih nakon svakog pitanja, dok organizatori simultano zapisuju bodove na semafor, tako da je sve transparentno, a i ekipe u svakom trenutku mogu vidjeti kako stoje u poredku. Nema negativnih bodova pa iako ne znaju ekipe mogu pisati što žele, što samo podiže atmosferu u prostoru.

Kvizopija se igra u standardnom formatu od dva kvalifikacijska kruga sa po pet do šest ekipa u svakom od njih. U slučaju da je pet ekipa u krugu, u Veliko finale ide i najbolji treći, dok ostali participiraju u Malom finalu. U slučaju da se igra sa šest ekipa po krugu, prve tri ekipe iz oba kruga prolaze u Veliko finale, dok će lošije tri ekipe iz oba kruga natjecanje nastaviti u Malome finalu. Ako su ekipe izjednačene na pozicijama  koje odlučuju o igranju Velikog ili Malog finala, finalist će se riješiti pojedinačnim pitanjima, tzv. penalima, a na isti se način riješava i moguća izjednačenost na čelu na kraju kviza. Penali se izvode jedan za jedan, tako da je pobjednik riješen nakon što jedna ekipa odgovori točno, a druga ne.

 

EKIPE

Jedino pravilo u sastavu svake ekipe je da se sastoji od maksimum četiri člana, iako si uprava kviza povremeno daje za pravo da pusti ekipe i sa više članova. Ekipa sa manjim brojem članova slobodno može participirati u kvizu.

 

PRIJAVA

 

Prijava u svaki krug Kvizopije obavljati će se po ranije uspostavljenom sustavu. Prijava se odrađuje putem interneta, a datum i vrijeme bit će objavljeni ranije na službenim stranicama kviza. U kviz se uključuje prvih deset (dvanaest) prijavljenih ekipa. U slučaju otkaza jedne od njih, u kviz se uključuje ekipa koja je prva ispod crte na listi prijava.
Nakon prvog kviza, pobjednici ostvaruju direktan plasman u idući, a ekipe koje nisu igrale, imaju prednost u prijavljivanju na idući kviz.

 

KONCEPT

 

KVALIFIKACIJSKI KRUG

 

Kvalifikacijski krug sastoji se od tri igre:

 

 

1. KVIZOPIJANCIJA

 

Kvizopijancija je legendarna igra našega kviza. Sponzorirana od našeg najdražeg sponzora OPGa Cestarić donosi pobjedničkoj ekipi bod i, što je puno važnije, rakijicu za svakog člana ekipe. Igra se satoji od jednog pitanja u kojem se traži brojčana vrijednost. Ona ekipa koja bude najbliža točnom odgovoru dobija bod. I naravno, rakijicu.

NAPOMENA: sponzorski okvir sa rakijom odnosi se samo na našu bazu, Voodoo bar u Sisku.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 1

 

2. GRUPE PITANJA

 

U ovoj igri imamo 6 grupa pitanja. Ako se krug igra sa pet ekipa, igra se pet grupa, a u slučaju sa šest ekipa, otvaraju se sve grupe. Svaka grupa pitanja sastoji se od pet pitanja. Svaki točan odgovor nosi jedan bod. Na svako pitanje odgovaraju sve ekipe. Svaka ekipa ima opciju tzv. kviska, kojeg ulaže na grupu pitanja koju sama izabere, i pri tom joj se točni odgovori iz te grupe broje 2 boda.

U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA:25 – 30 + bonus bodovi

 

3. DABL TRABL

 

Dabl trabl je u kvizopiji od njenih prvih koraka. Pitanja su postavljena tako da u sebi sadrže dva moguća odgovora od kojih svaki nosi po jedan bod.  Broj pitanja je 5.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10

 

MALO FINALE

Malo finale trenutno se sastoji od sedam igara:

 

1. NA SLOVO NA SLOVO

 

Vrlo jednostavna igra. U pitanju su standardne ABC pitalice. U igri je 10 pitanja, i svako nosi po jedan bod. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10 + bonus bodovi

 

2. SLIKOVNICA

 

U ovoj igri vam se u tri navrata nude setovi od po tri slike. U prva dva su to poznate osobe, dok su u trećem fiktivni likovi. Za svaku sliku na kojoj prepoznate lik dobija se jedan bod. U slučaju da znate sve tri osobe iz seta, dobija se dodatni bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 9 + bonus bodovi

 

3. SEGMENTACIJA

 

Segmentacija je igra koja se sastoji od dva pitanja. U svakom od njih nudi se slika sa objašnjenjem, nakon čega slijede tri pitanja direktno vezana za sliku. Igru bi bilo najlakše opisati kao obrnutu asocijaciju. Svaki točan odgovor nosi po jedan bod. U slučaju sva tri točna, dobija se bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 6 + bonus bodovi

 

 4. KVIZOPIJACIJA

 

Kvizopijacija je standardna igra asocijacije.Otvaraju se 4×4 polja na ekranu i ekipe nakon toga imaju 90 sekundi da ponude konačan odgovor. Bodovi se ne dobijaju  za kolone, već samo za konačni odgovor. Nude se dvije asocijacije, i točan odgovor na svaku nosi 3 boda.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 6

 

SPOJI ME NJEŽNO

 

U ovoj igri se u dva navrata nude četiri pojma s jedne strane, te četiri ili osam pojmova sa druge strane. Pojmove s dviju strana treba povezati u smislene parove. Možda zvuči komplicirano, ali kad vidite bit će vam sve puno jasnije. Svaki točan par nosi jedan bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 8

 

6. TKO SAM JA

 

U ovom se pitanju kroz pet slajdova sa opisom događaja iz života fiktivne ili stvarne osobe, pokušava otkriti identitet iste. Slajdovi su složeni po težini, od najtežeg prema najlakšem. Nakon svakog, ekipa ima 20 sekundi da otkrije osobu. Nakon što ekipa prepozna osobu, zapisuje ime na tablu i više ne učestvuje u daljnjoj igri, bez obzira da li imali točan ili netočan odgovor. Što se tiče bodova, njihov broj se smanjuje od 5 prema 1, ovisno o tome kad ekipa ponudi odgovor. Zači, ako se točan odgovor ponudi nakon prvog slajda ekipa dobija 5 bodova, nakon drugog 4, itd….

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 5

 

7. STIZALICA

 

Zadnjase igra sastoji od pet teških pitanja koje svako nosi po dva boda ekipi koja zna točan odgovor.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10

 

VELIKO FINALE

 

Veliko se finale trenutno sastoji od 7 igara:

 

1. BIRAJ PAŽLJIVO

 

Biraj pažljivo je igra ABCD pitalica, i od slične igre iz Malog finala razlikuje se po dodatnom ponuđenom odgovoru. U igri je 5 pitanja, i svako nosi po jedan bod. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 5 + bonus bodovi

 

2. PENALI

 

Penali se sastoje od 10 lakših pitanja sa kratkim periodom (15 sekundi) za nuđenje odgovora. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10 + bonus bodovi

 

3. SLIKOM NA SLIKU

 

Ova se igra sastoji od 3 pitanja. U pitanju je klasična asocijacija, ali sa slikama. Na početku svakog pitanja se nude četiri slike koje sugeriraju točan odgovor. Svako točno odgovoreno pitanje nosi dva boda.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 6

 

4. LOGOPEDIJA

 

U logopediji se nude logoi koje treba prepoznati i uz njih još jedno pitanje vezano uz sam logo. Set se sastoji od 5 pitanja, a u svakom od njih ima dva moguća odgovora.  Svaki točan odgovor nosi jedan bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10

 

5. SLAGALICA VULGATA

 

U ovoj igri se nude tri seta po tri pitanja. Setovi su tematski povezani. Također je povezano i bodovanje u svakom setu. Naime, ako ekipa ponudi točan odgovor u prvom pitanju dobija 1 bod, a ako potom ponudi točan u drugom dobija 2 boda, te 3 u trećem pitanju ako znaju odgovor na isto. U slučaju da se ne ponudi točan odgovor, u idućem pitanju bodovanje počinje ispočetka od jedan. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 18 + bonus bodovi

 

6. INICIJALI I NEDOSTATCI

 

Inicijali i nedostatci nude set od 6 pitanja u kojima se u tri traže riječi u pokratama, dok se u ostalima nadopunjuju nizovi. U slučaju pitanja sa pokratama, svaki točan odgovor nosi 2 boda. U nizovima nedostaju tri činjenice (pojma, imena…), i svaka ispravno nadopunjena nosi 1 bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 6 + 9

 

7. STIZALICA

 

Zadnja se igra sastoji od sedam teških pitanja koje svako nosi po dva boda ekipi koja zna točan odgovor.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 14

 

NAPOMENA:

Zbog dinamike koncepta povremeno se dodaju nove igre, te miču neke od ponuđenih, tako da ovaj koncept nije zapisan u kamenu i podležan je povremenim izmjenama.