Treće poluvrijeme – sportski pub kviz

Sportski pub kviz - Treće poluvrijeme

Sportski pub kviz, Treće poluvrijeme

 

FORMAT NATJECANJA

Treće poluvrijeme se igra u formatu od dva kruga sa do 6 ekipa maksimalno u svakom od njih. Nakon toga se igraju Veliko i Malo finale . U slučaju da su prva i druga, ili druga i treća ekipa izjednačene, pojedinačnim pitanjima, tzv. penalima, doći će se do pobjednika kruga, ili samog kviza. Penali se izvode jedan za jedan, tako da je pobjednik riješen nakon što jedna ekipa odgovori točno, a druga ne.

Ekipe odgovore pišu na table i nude ih nakon svakog pitanja, dok organizatori simultano zapisuju bodove na semafor, tako da je sve transparentno, a i ekipe u svakom trenutku mogu vidjeti kako stoje u poredku. Nema negativnih bodova pa iako ne znaju ekipe mogu pisati što žele, što samo podiže atmosferu u prostoru.

 

EKIPE

Jedino pravilo u sastavu svake ekipe je da se sastoji od maksimum četiri člana. Ekipa sa manjim brojem članova slobodno može participirati u kvizu.

 

PRIJAVA

Prijava u svaki kviz Trećeg poluvremena odrađuje se putem interneta, a datum i vrijeme bit će objavljeni ranije na službenim stranicama kviza. U kviz se uključuje prve prijavljene ekipe. U slučaju otkaza jedne od njih, u kviz se uključuje ekipa koja je prva ispod crte na listi prijava.

Nakon prvog kviza, pobjednici ostvaruju direktan plasman u idući, a ekipe koje nisu igrale, imaju prednost u prijavljivanju na idući kviz.

 

KONCEPT

Treće poluvrijeme sastoji se od dva Kvalifikacijska kruga te Malog i Velikog finala

 

KVALIFIKACIJSKI KRUG

 

U kvalifikacijskom krugu je trenutno 7 igara:

 

1. NA SLOVO NA SLOVO

Vrlo jednostavna igra. U pitanju su standardne ABC pitalice. U igri je 10 pitanja, i svako nosi po jedan bod. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10 + bonus bodovi

 

2. U PAROVIMA

U ovoj igri se u dva navrata nude četiri pojma s jedne strane, te četiri ili osam pojmova sa druge strane. Pojmove s dviju strana treba povezati u smislene parove. Možda zvuči komplicirano, ali kad vidite bit će vam sve puno jasnije. Svaki točan par nosi jedan bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 8

 

3. ALBUM

U ovoj igri vam se u dva navrata nude setovi od po tri slike. U pitanju su osobe iz svijeta sporta. Za svaku sliku na kojoj prepoznate lik dobija se jedan bod. U slučaju da znate sve tri osobe iz seta, dobija se dodatni bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 6 + bonus bodovi

 

4. SLAGALICA

U ovoj igri se nude  dva seta po tri pitanja. Setovi su tematski povezani. Također je povezano i bodovanje u svakom setu. Naime, ako ekipa ponudi točan odgovor u prvom pitanju dobija 1 bod, a ako potom ponudi točan u drugom dobija 2 boda, te 3 u trećem pitanju ako znaju odgovor na isto. U slučaju da se ne ponudi točan odgovor, u idućem pitanju bodovanje počinje ispočetka od jedan. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 12 + bonus bodovi

 

5. KLADARA MAJKA

Grupa pitanja za kladioničare. Grupa nudi dva pitanja. Svako od njih sastoji se od dva dijela. U prvom se nudi činjenica nakon koje ekipe nude 1, 2 ili 3 boda. Nakon toga slijedi pitanje vezano uz ranije nuđenu činjenicu. U slučaju da je ekipa ponudila točan odgovor dobija broj bodova koje je ponudila nakon prvog dijela pitanja. U slučaju da je ponuđen pogrešan odgovor, ekipa gubi bodove koje je ponudila.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 6

 

6. TRICA

U ovoj se igri natjecateljima nudi set od pet pitanja. Pitanja su nešto teža, ali zato svaki točan odgovor nosi tri boda. U slučaju da samo jedna ekipa ime točan odgovor dobija se dodatni bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 15 + bonus bodovi

 

7. PETARDA

I na kraju Petarda. Ova grupa pitanja sastoji se samo od jednog jedinog pitanja. Ono je poprilično teško, ali točan odgovor nosi pet bodova. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, ona dobija extra poen.

BROJ MOGUĆIH BODOVA : 5 + bonus bod

 

MALO FINALE

Malo finale sastoji se od 6 igara:

 

1. NA SLOVO NA SLOVO

U pitanju su standardne ABC pitalice. U igri je 10 pitanja, i svako nosi po jedan bod. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10 + bonus bodovi

 

2. SLIKOVNICA

Slikovnica se sastoji od pet pitanja u kojima se nude slike grbova i logoa sporskih klubova. Svaki točan odgovor nosi jedan bod, a u slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA : 5 + bonus bodovi

 

4. ŠKOLICA

Jednostavna igra u kojoj se kroz pet pitanja provjerava znanje o sportskim pravilima. Svaki točan odgovor nosi jedan bod. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA : 5 + bonus bodovi

 

5. TKO SAM JA

U ovom se pitanju kroz pet slajdova sa činjenicama iz karijere osobe iz svijeta sporta, pokušava otkriti identitet iste. Slajdovi su složeni po kronološkom redu. Nakon svakog, ekipa ima 20 sekundi da otkrije osobu. Nakon što ekipa prepozna osobu, zapisuje ime na tablu i više ne učestvuje u daljnjoj igri, bez obzira da li imali točan ili netočan odgovor. Što se tiče bodova, njihov broj se smanjuje od 5 prema 1, ovisno o tome kad ekipa ponudi odgovor. Zači, ako se točan odgovor ponudi nakon prvog slajda ekipa dobija 5 bodova, nakon drugog 4, itd….

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 5

 

6. NEDOSTAJEŠ MI TI

Nedostaješ mi ti nudi četiri pitanja u kojima se nadopunjuju nedostatci i rupe u ponuđenim nizovima. U prva dva pitanja traže se dva pojma, dok se u druga dva traže tri. Za svaki nadopunjeni pojam dobija se 1 bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10

 

7. SLAGALICA

U ovoj igri se nude  dva seta po tri pitanja. Setovi su tematski povezani. Također je povezano i bodovanje u svakom setu. Naime, ako ekipa ponudi točan odgovor u prvom pitanju dobija 1 bod, a ako potom ponudi točan u drugom dobija 2 boda, te 3 u trećem pitanju ako znaju odgovor na isto. U slučaju da se ne ponudi točan odgovor, u idućem pitanju bodovanje počinje ispočetka od jedan. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 12 + bonus bodovi

 

VELIKO FINALE

Veliko se finale sastoji od 6 igara:

 

1. PENALI

Penali se sastoje od 10 lakših pitanja sa kratkim periodom (20 sekundi) za nuđenje odgovora. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10 + bonus bodovi

 

2. DVA NA DVA

Pitanja u ovoj grupi su postavljena tako da u sebi sadrže dva moguća odgovora od kojih svaki nosi po jedan bod.  Broj pitanja je 5.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 10

 

3. POVIJESNICA

U Povijesnici se natjecateljima nudi 5 pitanja iz povijesti hrvatskog sporta. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA : 5 + bonus bodovi

 

4. PO IZBORU

Po izboru se sastoji od dva pitanja. Na ekranu se u svakom od njih nudi niz nasumično razbacanih pojmova ( činjenica, imena…) u kojima se treba naći one koje traži pitanje. U prvom se pitanju traži 3 pojma dok se u drugom traži pet. Svaki točan pojam nosi jedan bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA : 3 + 5

 

5. SLAGALICA

U ovoj igri se nude  dva seta po tri pitanja. Setovi su tematski povezani. Također je povezano i bodovanje u svakom setu. Naime, ako ekipa ponudi točan odgovor u prvom pitanju dobija 1 bod, a ako potom ponudi točan u drugom dobija 2 boda, te 3 u trećem pitanju ako znaju odgovor na isto. U slučaju da se ne ponudi točan odgovor, u idućem pitanju bodovanje počinje ispočetka od jedan. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, dobija bonus bod.

BROJ MOGUĆIH BODOVA: 12 + bonus bodovi

 

6. PETARDA

Ova grupa pitanja sastoji se samo od  dva pitanja. Ona su poprilično teška, ali zato točan odgovor nosi pet bodova. U slučaju da samo jedna ekipa ima točan odgovor, ona dobija extra poen.

BROJ MOGUĆIH BODOVA : 10 + bonus bodovi

 

NAPOMENA:

Zbog dinamike koncepta povremeno se dodaju nove igre, te miču neke od ponuđenih, tako da ovaj koncept nije zapisan u kamenu i podležan je povremenim izmjenama.